–20:00, 26. 3. 2024

LIVE: Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves

Petrohradská kolektiv, Praha, koncert

On Tuesday, the 26th of March, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.

Performing artist:

Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves

Door open:

19:30

-ENG below-

Ve chvíli, kdy přijmeme tady a teď, ve chvíli, kdy se oddáme kráse zvuku, který nás obklopuje, jsme svobodní. Můžeme být kýmkoli a ničím zároveň.

Seaslugs je trojice umělkyň, které se setkaly při svých studiích na FAMU. Sdílí lásku ke zvukům všeho druhu a společně hledají skryté harmonie ve svém bezprostředním okolí, nebo různých typech nástrojů, ať už jde o gong, kytary, klarinet, dětské hračky nebo lastury. Jejich zvuková performance Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves zve k ponoru do hlubinných proudů emocí, jejich uvolňování a léčení skrze naslouchání vlnám zvuků a sobě samotným.

-ENG-

When we embrace the here and now, when we surrender to the beauty of the sound that surrounds us, we are free. We can be anyone and nothing at the same time.

Seaslugs is a trio of artists who met during their studies at FAMU. They share a love for sounds of all kinds and together seek hidden harmonies in their immediate surroundings or in various types of instruments, whether it’s a gong, guitars, clarinet, children’s toys, or seashells. Their sound performance „Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves“ invites you to dive into the deep currents of emotions, their release, and healing through listening to the waves of sounds and to oneself.

??????? ???????!

——————————————————————-

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

28.2.2024