, 28. 2. 2024 ~ 29. 2. 2024

Manuál kvíření jazyka českého: křest a diskuze

Petrohradská kolektiv, Praha, nezařazeno, přednáška

Pravidla českého jazyka jsou komplexní a binarita jimi prorůstá. Jazyk nelze chápat staticky – podléhá vývoji, kterým jako společnost procházíme. Může stejně tak dobře vyčleňovat a reprodukovat nebo utvářet nové nerovnosti, jako generovat prostor pro všechny. Pokud češtinu používáme, spolupodílíme se na jejím vývoji a možné proměně.

Přijďte spolu s amerikanistkou ????? ????, lingvistkou ????? ?????????, překladatelem ???? ?????? a za organizaci Trans*parent také s ????? ???? diskutovat o důležitých otázkách spojených s kvířením češtiny. Společně se pokusíme uchopit, jakým směrem se v současnosti vývoj kvíření češtiny ubírá a to nejen v queer kontextech a komunitách, ale i mimo ně.

Kam v současnosti směřuje kreativní práce s jazykem a s jakými problémy se v rámci experimentování s různými formami potýkáme? Jaké prostředky ke kvíření čestiny v současnosti máme k dispozici? Kde narážíme na limity struktury samotného českého jazyka? Počítají instituce s kvířením češtiny? A jak funguje strach z nových a nezvyklých forem a jak s ním pracovat?

? Po diskuzi proběhne křest zinu Manuálu kvíření, který bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu 100,-.

Autorský tým tvoří Jamie Rose, Jana Valdrová, Tiby Wehle a Singularis. Naším společným přáním je, aby tento manuál sloužil jako prostředek k rozhýbávání stojatých vod, ve kterých se čeština pohybuje, a posloužil jako další malý krůček na cestě k postupnému opouštění pozice strážce binárního vnímání světa.

? Začátek diskuze 19:00 v prostoru galerie Petrohradská (místnost za kavárnou)

? Konec 21 : 00

Na místě bude k dispozici zdarma drobné občerstvení a širší nabídka občerstvení k zakoupení přímo v kavárně.

? Obsah Manuálu kvíření v elektronické podobě najdete zde: bit.ly/manual-kvireni-cestiny

28.2.2024