, 21. 2. 2024 ~ , 4. 5. 2024

Marian Palla / malé nekonečno

Marian Palla

Fait Gallery, Brno, výstava

Marian Palla / malé nekonečno
Kurátoři:
Denisa Kujelová a Vít Havránek

Vernisáž: 21. 2. 2024 v 19:00

Každá výstava Mariana Pally je událost navazující na tvořivou myšlenku obrazu, básně, kóanu. I tuto, doposud největší výstavu jeho prací by bylo zbytečné vtěsnávat do názvu přehlídky nebo retrospektivy. Ukazuje široký rozsah práce autora za čtyřicet let, ale vznikala podobně jako vznikají jeho jednotlivé práce – jako v okamžiku objevená schopnost uměleckého jednání, která sice pracuje s vlastní pamětí a estetickým programem, ale necítí se jimi spoutána.

——–
Marian Palla / the little infinity
Curators: Denisa Kujelová a Vít Havránek

Opening: 21st February, 7 pm

Each of Marian Palla’s exhibition is an event following the creative idea of a picture, a poem, a koan. Likewise, this exhibition, his largest to date, would be hard to squeeze into the title of a show or retrospective. It shows the wide scope of the artist’s work produced over forty years, but came into existence in the same way as his individual pieces are created as an instantly discovered ability for artistic action which works with its own memory and aesthetic programme, yet is not restricted by them.

15.1.2024