–01:00, 16. 12. 2006

Metamorphósis Famfuláre

Alfred ve dvoře, Praha, divadlo, performance

punková pantomima
punková pantomima
Pokračování improvizačních večerů v podání dvou talentů moderního českého nonverbálního divadla, herce Vojty Švejdy a hudebníka Jana Kalivody. Zdánlivě nahodilý vývoj situací na jevišti se řídí technikou rozvíjení nápadu, při které z jednotlivých gest herce vzniká impuls a význam pro další konkrétní děj. Jednotlivé scénky se vztahují po celý večer k určitému, předem zvolenému tématu, ale samotná podoba akcí se řídí momentální inspirací obou aktérů přímo na scéně.

16.12.2006