, 16. 11. 2007 ~ , 23. 11. 2007

meziHra

Balabenka Point, Praha, koncert, performance, projekce, výstava

Kolektivní výstava meziHra by měla být reprezentativní ukázkou toho, co se v současném umění odehrává na poli nekomerční scény. Zároveň je to první společný projekt Kultury Jinak a Exhibitu, o. s.

Ústřední myšlenkou je pokus o vytvoření divácky přitažlivé, hravé výstavy, která by prokázala schopnost obstát, zaujmout a zároveň naplnit více méně tradiční umělecké nároky v netradičním prostředí prostřednictvím co možná největšího množství klasických i nových médií.Kolektivní výstava meziHra by měla být reprezentativní ukázkou toho, co se v současném umění odehrává na poli nekomerční scény. Zároveň je to první společný projekt Kultury Jinak a Exhibitu, o. s. Tyto dvě organizace navázaly spolupráci na jaře tohoto roku, aby společnými silami přispívaly k tak potřebnému rozvoji nezávislé kulturní scény a umění v hlavním městě Praze. Je totiž poněkud zvláštní, že ačkoliv se Praha řadí mezi velké evropské kulturní metropole, nenalezneme zde uspokojivé množství nezávislých galerií, které by nabízely dostatečné příležitosti pro talentované umělce k jejich prezentaci, a to i bez ohledu na jejich postavení v uměleckém světě.

Proto se naše občanská sdružení, alespoň v malém měřítku, snaží tento závažný nedostatek v oblasti umělecké scény napravit organizací zajímavých kulturních událostí mimo hlavní komerční sféru. Naší snahou je přivést umění tam, kde výrazně absentuje a zároveň podpořit aktivity i mimo takzvanou uměleckou komunitu.

Nedostatek vhodných výstavních prostor v Praze, kde by se výstava podporující především nezávislé umělce mohla uskutečnit, jsme vyřešili adekvátní alternativou: letos v létě jsme po dlouhém pátrání objevili možnost krátkodobého využití tovární haly v komplexu Balabenka Point. Zde se nám naskytla příležitost uspořádat vystavené umění trochu jinak než standardním způsobem ve výstavních prostorách klasické galerie. Necháme umělce, aby svobodně a naplno naložili s celým prostorem haly a aby zde sestavili expozici svých děl podle vlastních představ. Zároveň od nich očekáváme, že využijí továrnu i pro vznik nových artefaktů vytvořených speciálně pro tuto výstavu, přímo na místě. Doufáme, že tento nápad může návštěvníky pobavit trochu víc než klasická konzervativní výstava v galerii s uhlazenou sterilní instalací na bílých stěnách.

V dnešní době velmi těžko nacházíme něco nového, originálního, nečekaného a tento jev se čím dál častěji projevuje i v umění. Umělecký svět je přehlcen pesimismem, depresí, individualismem a rychlým životním stylem. Rádi bychom, aby se umělci i návštěvníci výstavy, byť jen na malou chvíli, dokázali zastavit a vymanit se ze shonu městského života, aby se rozveselili a společně se zamysleli nad nevinnou hrou, kterou mohou prostřednictvím barev a tvarů v umění objevit. Vždyť celá umělecká tvorba představuje jakousi hru, která se v našem vědomí může přenést do úplně jiného světa, oproštěného od reality všedního dne.

Proto jsme při výběru umělců kladli důraz především na originální stránku jejich tvorby. V rámci dodržení koncepce projektu jsme zároveň chtěli uchovat rovnováhu zastoupení mezi profesionály a „novými jmény“, která zde zastupují například studenti a absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Nezanedbatelným přínosem je i zařazení autorů, kteří se teprve dostávají do povědomí umělecké scény. Výstava by tak měla být jakousi konfrontací mezi zavedenými autory a umělci-samouky, kteří za sebou nemají výtvarné školy ani štědré mecenáše. Návštěvníci tak dostanou příležitost zamyslet se nad tím, zda není zapotřebí tyto nadané, ale dosud neznámé talenty více podporovat, o což se neustále snaží také naše organizace.

Pro pestrost celé výstavy jsme nezvolili jednu ústřední myšlenku, které by se měli autoři přiblížit – naším záměrem bylo naopak poskytnout prostor pro volnou prezentaci tvorby jednotlivých umělců vždy v rámci jednoho média. Abychom uspokojili požadavek představit současné umění v co možná nejširším záběru, rozhodli jsme se, že na výstavě budou zastoupena jednak díla z oblasti klasických uměleckých technik jako je malba, socha, fotografie či grafika, jednak – vzhledem k dnešním častým mezioborovým přesahům – díla z oblasti nových medií jako jsou multimediální instalace, design nebo video art. Pro vytvoření konkrétnější představy o připravované výstavě si můžete vybraná díla prohlédnout v internetové galerii Inter-Art Gallery.

Ústřední myšlenkou je od začátku pokus o vytvoření divácky přitažlivé, hravé výstavy, která by prokázala schopnost obstát, zaujmout a zároveň naplnit více méně tradiční umělecké nároky v netradičním prostředí prostřednictvím co možná největšího množství klasických i nových médií.

Kolektivní výstava meziHra vznikla v rámci dlouhodobějších projektů Dny Kultury Jinak a především Inter-Art 07 občanského sdružení Exhibit, o. s. Cílem obou projektů je představovat tvorbu talentovaných a nadějných umělců, jejichž díla jsou prezentována v internetové galerii současného umění Inter-Art Gallery. Výstava bude veskrze prodejní a případné příjmy z prodaných děl budou věnovány jednotlivým umělcům na investici do dalšího rozvoje jejich talentu. Výstava zároveň slavnostně završí činnost Kultury Jinak a Exhibit, o. s. za rok 2007.

Další informace získáte na http://www.kulturajinak.com nebo http://www.inter-art.cz

25.10.2007 upravit