, 5. 10. 2023 ~ , 2. 11. 2023

MOON HARVEST

Eva Fajčíková

Pragovka Gallery, Praha, výstava

~~ for English scroll down ~~

Pragovka Gallery vás zve na výstavu MOON HARVEST Evy Fajčíkové (6. 10. – 2. 11. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 5. října od 18 hodin.

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Výstava Moon Harvest představuje sklizeň z tvorby malířky Evy Fajčíkové. Základ její práce tvoří studium eklektické směsi náboženských a spirituálních představ. Fajčíková hledá kontrující narativy k démonizaci jistých vlastností a schopností přisuzovaných ženám na základě misogynních výkladů tradičních spisů. Ve svých malbách vytváří jistý druh alternativní emancipační osobní a kolektivní mytologie.

5. října v galerii zahájíme další tři výstavy:

Michal Kindernay, Jimena Mendoza, Katarína Poliačiková, Jan Pražan DEEP TIME WALK (6. 10. – 14. 12. 2023)

Giulia Cacciuttolo RITUALS (6. 10. – 2. 11. 2023)

Zlata Ziborova SFÉRY INTIMITY (6. 10. – 2. 11. 2023)

Výstavy navštivte od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.

Partnerem projektu je Mount Capital. Partnerem výstavy je Sosone.

Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ English ~~

Pragovka Gallery invites you to the exhibition MOON HARVEST by Eva Fajčíková (6 October – 2 November 2023). The opening will take place on Thursday, 5 October at 6 pm.

Miroslava Urbanová, curator.

The exhibition Moon Harvest presents a harvest from the work of painter Eva Fajčíková. Her work is based on the study of an eclectic mix of religious and spiritual ideas. Fajčíková seeks counter narratives to demonize certain qualities and abilities attributed to women based on misogynistic interpretations of traditional writings. In her paintings, she creates a kind of alternative emancipatory personal and collective mythology.

On October 5, the gallery will open three more exhibitions:

Michal Kindernay, Jimena Mendoza, Katarína Poliačiková, Jan Pražan DEEP TIME WALK (6 October – 14 December 2023)

Giulia Cacciuttolo RITUALS (6 October – 2 November 2023)

Zlata Ziborova SFÉRY INTIMITY (6. 10. – 2. 11. 2023)

Visit the exhibitions from Tuesday to Friday between 2pm and 8pm and at the weekend between 12pm and 6pm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.

The project partner is Mount Capital. The exhibition partner is Sosone.

Media partners are ArtRevue, Radio Prague, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Gallery Facebook page.

30.9.2023