, 15. 5. 2023

Moravský kras

HaDivadlo

HaDivadlo, Brno, divadlo

„Kolik tisíciletí vyhýbaly se rody lidské tomuto místu prokletí.“

Existuje ještě vůbec divočina? Autorská audiovizuální inscenace Petera Gondy o nejasné hranici mezi netknutou přírodou a tím, co si do ní lidstvo projektuje.

Moravský kras je uzákoněný jako chráněná krajinná oblast, ohraničené, vymezené a korigované území. Je také záznamníkem tisíců let lidské činnosti: v jeskyni Kůlna byl doložen pobyt člověka neandrtálského z doby před 120 000 lety, poblíž Stránské skály se postupně rozrůstalo osídlení dnes známé jako Brno. Nerostné bohatství poznamenala těžba a průmyslová tradice, z lesů se naopak stalo projekční plátno městských snů o přírodě, do které lze zavítat na oddechovou návštěvu. Obrazy z dávné minulosti i blízké budoucnosti. Jaká je geologická vrstva, kterou po sobě zanechává lidské působení?

Sezona 48: Blízkost

25.4.2023