, 20. 4. 2007

Multiplace 2007 – UCHOKO 5

Skleněná Louka – Knihkupectví, Brno, koncert, performance, projekce

v rámci Multiplace

ZAUM
TOMÁŠ HRŮZA
OPUKA
v rámci Multiplace

ZAUM
ZAUM je aktuálním projektem studentů FaVU. Zásahem do syntaktické struktury se naruší původní výpověď a vytvoří se tak nové dílo. Postupným selektováním jednotlivých významových prvků od vět až po slabiky a jejich následnou re-kompozicí vznikne hlasová struktura složená s elementárních hlasových gest. Analogií k zvuku bude obraz, který bude následný postup vizualizovat. V projevu budou použity Bover? básně, které jsou klasickou lyrickou výpovědí o stavech a pocitech prožívání. Jejich následnou hudebně-vizuální dekompozicí a recyklací sebe sama se dostaneme blíž ke snům filozofie a umění minulého století.
Hudebně vizuální performance. Preparovaná kytara + postfolk + glitch (Hodboď, Rampula, Marenčík)

TOMÁŠ HRŮZA
Narozen roku 1979 v Brně. V letech 1998-2004 studoval v ateliéru Video na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Získal stipendium Nadace pro současné umění Praha a cenu děkana Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V letech 1993-98 byl členem divadelního sdružení Studio dům při divadle Husa na Provázku. Vytvořil interaktivní video pro scénický projekt Arnošt Parsch – Tichá krajina na brněnské JAMU (režie: Rocc, 2003). Spolupracoval na intermediálním projektu Tout Les Directions v Brně (hudba-tanec-obraz, 2003). Spolupracoval na inscenaci Janáčkovy opery Rákos Rákoczy v režii Magdaleny Švecové (JAMU, 2004). V rámci projektu Bušení do železné opony se představil jako inscenátor ve Stavovském divadle s operou MrTVÁ? (režie: Rocc, 2004). Interaktivní projekce vytvořil pro inscenace oper 2x Martinů v pražském divadle Komedie (režie: Dan Balatka, 2004), Smrt vojáka v divadle Reduta v Brně (režie: Magdalena Švecová, 2005) a k projektu Jana Kavana Biomechanicus (režie: Kristina Belcredi) v divadle Barka v Brně. Jeho poslední divadelní spolupráce je realizace interaktivní videoprojekce pro představení Lacrimae Alexandri Magni ve Stavovském divadle (režie: Rocc, 2007). V součastné době vede předmět Interface & Software na brněnské fakultě výtvarných umění (FaVU) VUT a také realizuje praktické dílny se zaměřením na interaktivní umění a program Max/MSP/Jitter. Zúčastnil se řady výstav a performancí.
http://www.v2atelier.com/ht/

OPUKA
Sdružení Opuka spatřilo světlo světa kolem roku 2000 ve
funkcionalisticko-industriálním Zlíně, kde pod vlivem širokého
spektra hudebních stylů začalo pociťovat bytostnou potřebu zjistit, co mu zvuk nabízí, jaké jsou možnosti jeho uchopení a manipulace s ním, a v neposlední řadě jaká může být jeho samotná výpověď a přesah. V hudbě Opuky můžeme například slyšet click’n’cutové postupy, kombinaci elektroniky s akustickými nástroji, abstraktní soundscapes, atd…
Před rokem a půl se Opuka rozšřila svou tvorbu o obrazovou část a začala experimentovat a hledat určité paraely mezi obrazem a zvukem, a možnosti jejich vzájemné komunikace. Pro Opuku je důležitý samotný tvůrčí proces, kouzlo hledání, náhoda a věčná inspirace v proměnách a změně úhlu pohledu. Momentálně dokončili své čtvrté album, které nese název „Rododendron“. V současné době jádro Opuky tvoří hudebník Radek Herold, básník Jiří Mareček a videotvůrce Dušan Urbanec.
http://www.opuka.de/

http://uchoko.ffa.vutbr.cz/

2.4.2007