, 24. 5. 2024 ~ 14. 7. 2024

Na sutinách zítřka

Łukasz Dziedzic

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, výstava

(pod „vanou“)

Galerie Emila Filly Vás srdečně zve na výstavu. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 24. května 2024 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a uvede ji kurátorka výstavy.

Výstava „Na sutinách zítřka“ představuje díla polského malíře, kurátora a hudebníka Łukasze Dziedzice. Jeho malby fascinují svou výraznou barevností a dynamickým gestem. Výstava v Galerii Emila Filly prezentuje různorodé cykly jeho tvorby v novém propojení, které na jednu stranu akcentuje malbu samotnou, jednak ukazuje angažovanější obsahové linie včetně děl zaměřených na postkolonialismus a portréty s emocionálně nabitými výrazy. Dziedzicovy obrazy, plné barev a emocí, vyprávějí příběhy, které rezonují s diváky na hluboké úrovni. Autorova schopnost zachytit komplexní lidské emoce a sociální témata přidává k jeho dílům hloubku a mnohoznačnost. Tato výstava nabízí nejen estetický zážitek, ale také podněty k zamyšlení nad současnými globálními otázkami, ale také obyčejným plynutím času, který vnímáme v různých obdobích odlišně.

Eng.
The exhibition „On the Ruins of Tomorrow“ features works by the Polish painter, curator, and musician Łukasz Dziedzic. His paintings captivate with their vivid colors and dynamic gestures. The exhibition at the Emil Filla Gallery showcases diverse cycles of his work in a new connection, which on one hand emphasizes the painting itself, and on the other, reveals more engaged content lines including works focused on postcolonialism and portraits with emotionally charged expressions. Dziedzic’s paintings, full of colors and emotions, tell stories that resonate with viewers on a deep level. The artist’s ability to capture complex human emotions and social themes adds depth and ambiguity to his works. This exhibition offers not only an aesthetic experience but also prompts reflection on current global issues, as well as the ordinary flow of time, which we perceive differently in various periods.

13.5.2024