, 7. 9. 2007 ~ 6. 10. 2007

Nejen pro oči/Not for eyes only

Galerie 5. patro, Praha, výstava

Na výstavě jsou představeny nové práce malíře Petra Kvíčaly (nar. 1960), umělce žijícího a tvořícího v Brně, kde působí také jako pedagog v ateliéru malby na FaVU VUT. Autor je také znám svými malířskými environmentálními intervencemi do architektury a spoluprací s výtečnými architekty /např.: stropní malba v Deutsche Bundesbank v Chemnitzu od arch. Josepa Lluíse Matea/
Ve své stati Nejen pro oči, uvedené v Kvíčalově monografii, Tomáš Pospiszyl umělcovu tvorbu charakterizuje takto: „Kvíčalovo dílo má svou vývojovou logiku, vnitřní řád a jasné zásady provedení. Ač je to z pohledu jeho dnešní tvorby přímo neodvoditelné, pro práci Petra Kvíčaly byl rozhodující vztah k přírodě… Vnitřní řád práce Petra Kvíčaly je dán používáním ornamentálně pojatých linií. Mezi nejcharakterističtější z nich patří vlnovka – rytmické malířské gesto v čase. Tyto linie vzájemně kombinuje a komponuje podle předem jasných pravidel či algoritmů, které ovšem mohou vést k neočekávaným výsledkům.“

8.9.2007