, 26. 6. 2007 ~ , 31. 10. 2007

Nic na odiv…? 2007

Kateřinská zahrada, Praha, projekce, výstava

„Normy a meze normality“ jsou zastřešujícím leitmotivem pro čtvrtý ročník uměleckých a kulturních aktivit pro oživení zahrady v areálu Psychiatrické kliniky v Praze 2 v Kateřinské ulici. Výstava přitom přesahuje do interiérů Psychiatrické a Neurologické kliniky, včetně veřejného městského prostoru v okolí zahrady (Karlovo náměstí, Náměstí Míru, náplavka na nábřeží u Výtoně), tak aby přitáhla pozornost kolemjdoucích k dění uvnitř.„Normy a meze normality“ jsou zastřešujícím leitmotivem pro čtvrtý ročník uměleckých a kulturních aktivit pro oživení zahrady v areálu Psychiatrické kliniky v Praze 2 v Kateřinské ulici. Výstava přitom přesahuje do interiérů Psychiatrické a Neurologické kliniky, včetně veřejného městského prostoru v okolí zahrady (Karlovo náměstí, Náměstí Míru, náplavka na nábřeží u Výtoně), tak aby přitáhla pozornost kolemjdoucích k dění uvnitř.

Letošní koncepce zkoumá vztah „rozumu“ ke všemu, co stojí mimo něj a tvoří jeho vnějšek – tedy obecně nejen nemoc či šílenství, ale v určitém smyslu i umělecká tvorba a vztah společnosti k tzv. „nenormálnímu“. V rámci projektu usilujeme o obecnou reflexi role „odlišného“ ve většinové společnosti. V této souvislosti se nabízejí různé asociace a modely oscilující od obrazu středověké lodi bláznů k novodobé analýze principů moci ve filosofii Michela Foucaulta.

Díla na výstavě vycházejí z citlivé reakce na dané prostředí či konceptuální interpretace stávajícího prostoru. Umělci přitom většinou nepracují klasickými sochařskými postupy, ale uplatňují různá média včetně místně specifických instalací, malby, fotografie, videí a performance.

Na projektu se podílejí studenti následujících škol: Akademie der Bildenden Künste, München (ateliér Magdaleny Jetelové), Akademie výtvarných umění v Poznani (ateliér Piotra Kurky), Vysoká škola výtvarných umění Bratislava (ateliér Antona Čierného), FAVU Brno (ateliéry Jany Prekové, Michala Gabriela a Vladimíra Merty), AVU Praha (ateliéry Veroniky Bromové a Vladimíra Skrepla), VŠUP Praha (ateliéry Kurta Gebauera a Mariána Karla), FUUD Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut výtvarné tvorby IpUS Ostravské Univerzity (ateliér Petra Lysáčka), Fakulta umění Technická univerzita Košice (ateliér Rudolfa Sikory), Akadémia umení Banská Bystrica (ateliér Juraje Sapary).

V rámci projektu bude uspořádána konference Umění ve veřejném prostoru v Brně tematizující otázky kulturní identity místa a role uměleckého díla ve veřejném prostoru (pořádaná ve spolupráci s iniciativou Sochařský park Kraví hora) a kolokvium v Banské Bystrici ve spolupráci s Akademií umění v Banské Bystrici na téma „Meze normality“.

K výstavě bude vydán katalog.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.katerinky.com/

21.6.2007