, 30. 4. 2007

Nové formy pro nové informace

Galerie CIANT, Praha, nezařazeno

Mahir Mustafa Yavuz (TU)
P Ř E D N Á Š K AMahir Mustafa Yavuz (TU)
P Ř E D N Á Š K A

Na počátku 20. století vytvořili modernističtí umělci nové formy, novou estetiku, nové techniky zobrazování a také nové symboly průmyslové společnosti. Musíme udělat to samé pro informační společnost. (Lev Manovich) Tato prezentace představí nespočet nápadů, jak vizuálními prostředky vysvětlit komplexní systémy. Předvede na několika ukázkách, na jakých základních principech stojí vizualizace informací. Cílem přednášky je definovat různé vizualizační metody, jak se uplatňují v rozličných oborech, a prezentovat klíčové pojmy v této oblasti, jako jsou komplexita, reprezentace informací nebo mikro-makro design. Mahir M. Yavuz vyměnil Istanbul za Linz, kde nyní studuje postgraduální program. Kromě práce v oblasti vizuální komunikace, Mahir také pořádá výstavy, mixuje video a v poslední době se zajímá zejména o vizuální programování, politickou historii a urbanismus.

http://hyponeiria.com

http://blog.hyponeiria.com

http://xurban.net

11.4.2007