, 4. 4. 2024 ~ , 12. 4. 2024

Objekty vystavené v zoo se na publikum buď ohlížejí, nebo neohlížejí

Noor Abuarafeh, Patrick Goddard, Hana Nováková

etc. galerie, Praha, projekce, výstava

Zoo jsou určené hlavně pro lidi. Kdyby totiž jejich primárním zájmem byla zvířata a jejich blahobyt, estetické a praktické hodnoty zoo jako výstavních prostor by byly pravděpodobně jiné, možná by ani žádné zoo neexistovaly. V zoo jsou zvířata od toho, aby byla viděna. Pohledy mezi lidmi a zvířaty jsou ale vzájemné. Pásmo videí se věnuje těmto pohledům, jejich historii a budoucnosti. Pohledy nenesou jen zvědavost či strach, ale i otázky (a odpovědi) ohledně moci, vědomí vlastní subjektivity, smyslu života, vzájemné odlišnosti a solidaritě.

Noor Abuarafeh, Am I the Ageless Object at the Museum?, 2018, 14’59’’

Patrick Goddard, Animal Antics, 2021, 37’54’’

Hana Nováková, Život věčný, 2009, 13’22’’

Projekce: 4. 4. 2024, 19:00

Online výstava: 5.–12. 4. 2024

Kurátor*ka: Sára Märc

20.3.2024