, 18. 7. 2023 ~ , 30. 7. 2023

Ocular Studies

Jenny Åkerlund

Studio Prám, Praha, výstava

Jenny Åkerlund strávila v rezidenčním ateliéru Studia PRÁM dva měsíce, výstava s názvem Ocular Studies je výstupem její rezidence. Zveme Vás na její vernisáž v úterý 18. 7. v 18.00. Kurátorkou výstavy je Šárka Koudelová.

vernisáž: 18. 7. v 18.00

výstava: 18. – 30. 7. 2023

S výchozím bodem v oblasti vnímání se praxe Jenny Åkerlund točí kolem aspektů času a transformace ve vztahu k vizuální kultuře. Pomocí oborů, jako jsou dějiny vědy a astronomie, a technikami zahrnujícími kresbu, sklo a video, zkoumá různými způsoby nestálý charakter viditelného.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Státního fondu kultury České republiky a Swedish Arts Grants Committee.

——

Jenny Åkerlund spent two months in Studio PRÁM’s residency studio, and the exhibition Ocular Studies is the result of her residency. We invite you to its opening on Tuesday, July 18 at 6 pm. The curator of the exhibition is Šárka Koudelová.

exhibition opening: 18 July, 6pm

exhibition: 18 – 30 July, 2023

With a starting point in the field of perception Jenny Åkerlund’s practice revolves around aspects of _time and transformation in relation to visual culture. Through the use of disciplines like history of science and astronomy, and with techniques spanning drawing, glass and video, she investigates the impermanent character of the visible in different ways.

The project is implemented with the financial support of the City of Prague, State Culture Fund of the Czech Republice and the Swedish Arts Grants Committee.

11.7.2023