, 31. 5. 2017

Ondřej Vicena: 3D-printed ice-cream

Berlinskej model, Praha, výstava

3D-printed ice-cream
Ček tradišn sins 2009In the works of Ondřej Vicena obsolete electronics is placed on a religious pedestal. Thin borders of physical and virtual realities are fading and parallel worlds become one, blending together to the beats of techno. The artist draws parallels between religious rituals and technological processes; dwells upon the topics of utopia and sublime; calls into question the entire concept of time.

Ondřej Vicena ve své tvorbě umísťuje přežilou elektroniku na religiózní podstavce. Tenká hranice mezi realitou a virtuální realitou slábne, tyto dva paralelní světy se spojují v rytmu techna. Umělec ukazuje na paralely mezi náboženskými rituály a technickými procesy. Zkoumá témy utopie a vznešena, zpochybňujíce koncept času.

Curator: Daria Stepanova

V kooperaci s Karinou Kottovou a Anglo-Americkou Univerzitou v Praze

1.1.1970