, 1. 5. 2024 ~ , 31. 5. 2024

OPEN CALL GAMU pro rok 2025

GAMU – Galerie AMU, Praha, nezařazeno

Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro rok 2025. Výzva je určena české i zahraniční umělecké komunitě a kurátorstvu; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií a filmu). Délka výstav v GAMU se pohybují mezi čtyřmi a šesti týdny.

Seznam požadovaných příloh:

❶ podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany)

❷ strukturovaný životopis předkladatele

❸ stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia

❹ rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 31. 5. 2024 na veronika.danhelova@famu.cz

Galerie AMU zajišťuje:

❶ dohled na výstavách

❷ technickou podporu

❸ grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)

❹ základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fb, inzerce v tištěné ArtMap, newsletter, TZ na Artalk)

❺ produkční náklady do výše 30 000 Kč (materiál, honoráře, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce
 
Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí zde:
www.gamu.cz/cs/o-galerii/
 
Kontaktní osoba:
Veronika Daňhelová,
veronika.dahelova@famu.cz, +420 603 425 057
 
Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky uchopené výstavy etablovanějších umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín.

AMU Gallery, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
www.gamu.cz

16.5.2024