, 30. 7. 2007

Open Situations # 5

, performance, projekce

Sala Wong & Peter Williams, Toni Crabb, Donna Huanca (Ruaminx) – festival Demolice

Open Situations # 5
Sala Wong & Peter Williams, Toni Crabb, Donna Huanca (Ruaminx) – festival Demolice

Sala WONG a Peter WILLIAMS
talk…the…line (Series #1: Prague)

Multimediální interaktivní instalace „talk…the…line“ je sonda do dramatických socio-ekonomických změn, které zažila Praha po roce 1968. V kontextu událostí Pražského jara se oba umělci tážou po přehodnocení pojmu „historického místa“ vnímaného perspektivou turistického průmyslu. Milióny turistů s blikajícím fotoaparátem každoročně navštíví Václavské náměstí a chodí po místech, kde pochodovala vojska Varšavské smlouvy. Takže individuální turistická zkušenost probíhá velmi čile. Ale nekonečný proud návštěvníků patrně navždy toto místo a jeho význam změnil.
S pomocí technologie GPS pro určení absolutního místa (přesné zeměpisné šířky a délky), obrazů, zvuků, komentáře a historických záběrů Sala Wong a Peter Williams poukazují k relativnímu místu. Tyto dvě souřadnice se navzájem negují a protiřečí si, kladou otázky o historii, subjektivitě a sociální kontrukci kolektivní paměti. Návštěvníci galerie vstupují do slepé uličky, ze které se mohou dostat ven díky svému vlastnímu hlasu.

Sala Wong a Peter Williams je mezinárodně etablovaná dvojice umělců pracující v oblasti nových médií. Jejich společné práce byly představeny na mnoha prestižních výstavách a festivalech, např. ISEA 2002 (Mezinárodní sympozium elektronických umění, Nagoya, Japonsko), ARTCONCEPT 2004 (Mezinárodní festival, Petrohrad, Rusko), ISEA 2004, Helsinky, Finsko, a dalších.
intermediální instalace propojují moderní technologie (real time video, počítačová animace, senzory), virtuální realitu a přirozené působení odrazu světla a stínu. V jejich pracech se objevují často obecná společenská témata různorodosti umění a kultury.
Sala Wong se narodila v Hong Kongu, studovala v Kanadě a v současné době působí na Indiana State University.
Peter Williams pochází z Kanady a žije v USA, kde zastává pozici profesora elektronických umění na Ball State University v Indianě.

Projekt „talk…the…line“ (Series #1: Prague) vznikal v průběhu jejich tvůrčího pobytu v Otevřených ateliérech v Praze Dolních Počernicích.

Toni CRABB
O několika zvířatech a jejich pohybu v jejich příslušných stanovištích
(Of Some Animals and Their Movements In Their Respective Habitats.)
8mm/DVD, 6 min, 2007

Film o 7 různých zvířatech v jejich lokalitách využívá zrychlování času a časových intervalů k zachycení jejich pohybu (obydlování, okupování) v prostoru. Stanoviště byla vybrána tak, aby byl zachycen zjevný vztah zvířat a lidí (ve smyslu, že se nejedná o přirozená stanoviště).
Ve filmu se objevují různě propojené vztahy od zobrazení jaguára drženého v kleci v zoo, přes prasata v chlévě, po městské holuby a kočky v zahradě. Zoo nebo chlév jako konstruované prostory jsou materializace našich představ o zvířatech. Slouží k omezení nejen pohybu zvířat samotných, ale také naši schopnosti je vnímat. Ve filmu jsou naznačeny jiné formy vztahů.

Toni Crabb
Svůj výrazový rejstřík původně omezený na kresbu obohatila o fotografii, film a video. V uměleckých projektech Toni Crabb dává přednost jednoduchosti ve využití materiálů, skrytým významům a vizualní lehkosti a jemnosti. Používá malé a nenápadné formy, její práce jsou často postaveny na naraci podložené silnou osobní zkušenosti.

Toni Crabb se narodila v roce 1970 v Harare (Zimbabwe), žije a pracuje v Barceloně. Vystudovala akademii výtvarných umění v Madridu (Universidad Complutense), kde v roce 1999 absolvovala doktoranské studium zaměřené na dějiny současného umění. Pravidelně vystavuje od roku 1990.
http://www.tortoisebox.org/tonicrabb/

Toni Crabb byla hostem mezinárodního programu tvůrčích pobytů pro umělce a teoretiky Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice v červenci 2007.

Donna Huanca (Ruaminx) – festival Demolice
Jako pozvánka na první část festivalu DEMOLICE, která se bude konat 4. 8. 2007 v 17:30 v Tátově aťáku, Pod novým lesem 440/50 (vstup z ulice Nad zahradnictvím), v Praze 6 Veleslavíně, v rámci open situations vystoupí americká umělkyně Donna Huanca (Ruaminx) se svou zvukově vizuální performancí, pracující s ambientními zvuky a předměty.
http://www.ruaminx.com

Nepravidelné neformální večery nazvané „Open Situations“ jsou věnovány prezentaci uměleckých projektů a tvůrčích záměrů (video, instalace, performance, aj.), k přátelskému posezení a diskusi. Příspěvky by neměly přesahovat délku 20 min. Návrhy do dalšího večera 0S nám můžete zasílat na skolska28[at]skolska28.cz.

19.7.2007