, 14. 2. 2024 ~ 14. 4. 2024

Opičí ostrov

Irena Armutidisová

Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, výstava

Irena Armutidisová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním. Akademickým školením prošla v oboru figurálního sochařství v Ateliéru Jana Hendrycha na AVU v Praze. Pro Ireninu tvorbu je signifikantní tvorba portrétních reliéfů a zejména zvířecí figury s výraznou charakteristikou a mimikou zobrazených postav. Práce Ireny Armutidisové jsou vzrušující narativními prvky, které předvádí, zrcadlí a komunikují témata, která rezonují současnou společností. Výstava Opičí ostrov je osobní personifikovanou výpovědí autorky, reflexí jejich vnitřních pocitů, kterých se dotýká lehce a s humornou nadsázkou. Irena zde představuje nový cyklus s opičí tématikou, jež mají evokovat pocity čerstvé matky. Pracuje výrazově lehce a přesvědčivě, zpracovaný námět nenechává vyznít pracností, která je v pozadí každé z realizací – často jsou objekty výsledkem pomalého a usilovného stavění. Prostor a objekt, který takto utváří je pro ni jevištěm, na němž revokuje události, jež ji napovědělo pozorování života a našich snů.

Kurátorka výstavy: Silvie Stanická

6.2.2024