, 15. 3. 2007 ~ 30. 4. 2007

Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie

České muzeum hudby, Praha, výstava

Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem bude zahájena v Praze v Českém muzeu hudby na Malé Straně 15. března 2007.

Jedním z hlavních cílů projektu je šíření myšlenkového odkazu J. A. Komenského nejen v České republice, ale i v zahraničí. Projekt se též zaměří na země, kde dílo tohoto významného českého humanisty není příliš známo.

http://www.pampaedia.cz/Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem bude zahájena v Praze v Českém muzeu hudby na Malé Straně 15. března 2007.

Hlavním inspirativním zdrojem autora uměleckého konceptu expozice výtvarníka Petra Nikla je dílo Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského. Scénář výstavy vychází z jeho zkušeností nabytých při interaktivních expozicích Hnízda her – Galerie Rudolfinum 2000, Zahrada fantazie a hudby – česká expozice na EXPO 2005 v japonském AICHI a při světové premiéře projektu PAMPAEDIA v Paříži 2006.

Cílem expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie je rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů a instalací, tvořících společnou živou komunikační zónu. Jejich autory jsou: Milan Cais, Luboš Fidler, Ivan Havlíček, Martin Janíček, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Jiří Mezer, Petr Nikl, Ondřej Smeykal, Václav Smolka, Čestmír Suška, Zdeněk Šmíd, Miloš Vojtěchovský.
Zvukové, optické či pohybové nástroje spolu ve vzájemné symbióze tvoří instrumentální soubor, který je zaměřen především na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.
Centrálním objektem expozice je „Labyrint světa a ráj srdce“ – organická hrací sestava, zasazená do srdcovitého nafouklého útvaru, která umožňuje, tak jako všechny ostatní objekty, aktivní tvůrčí spoluúčast návštěvníků. V obrovském nafukovacím srdci si před imaginativní krajinou Petra Nikla mohou návštěvníci zahrát na tříoktávové bublající vodní varhany s píšťalami ústícími do vody, jejichž autorem je Václav Smolka, na niněru Martina Janíčka či pomocí paliček rozeznít „Orloje snivců“ Jaroslava Kořána nebo nahlédnout do periskopických tunelů Petra Lorence. V monumentálním prostoru Českého muzea hudby, jehož kostelní loď tvoří přirozené tělo expozice, návštěvníci dále naleznou Ucho – zvukový stan Ondřeje Smeykala či obří Oko, sestrojené na principu kamery obskury Petra Nikla. Dále zde budou mít možnost rozeznít antropomorfické kalimby Milana Caise, Motýla zpěvavého – obrovský klávesový nástroj s hliníkovými tyčemi místo strun Luboše Fidlera, chřestící tubus Ondřeje Smeykala, pianovou citeru Petra Nikla, hrací válec Martina Janíčka, kovovou kouli Čestmíra Sušky nebo zvukový nástroj Jaroslava Melzera. Návštěvníci mohou dále vizuálně rozehrát obří kaleidoskop a Fontánu libosti Petra Lorence, rotační objekt Ondřeje Smeykala či dalekohledné tubusy Ivana Havlíčka. Rozpohybovat lze i kinetické rostliny Zdeňka Šmída či objekt Miloše Vojtěchovského. Před budovou Českého muzea hudby bude umístěn železný objekt Čestmíra Sušky. V průběhu trvání expozice se v prostorách muzea uskuteční řada hudebních, tanečních a divadelních vystoupení převážně z alternativní kulturní scény.

Návštěvníci interaktivní expozice si budou moci zakoupit knihu Labyrintu světa a ráje srdce
J. A. Komenského s ilustracemi Rut Kohnové, katalog expozice a nejnovější knihu Benjamina Kurase Slepování střepů s ilustracemi Adolfa Borna. Tato kniha se snaží přístupnou a vtipnou formou dokázat, že Komenský patří mezi největší univerzalistické myslitele na světě a že je myslitelem mnohem většího formátu a významu, než za jakého je dosud pokládán.

Výstava se koná v Praze v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1, od 15. března do 30. dubna 2007. Expozice bude rovněž uvedena v dalších městech České republiky: v Brně v Domě umění města Brna od 11. května do 17. června 2007, v Kroměříži v Květné zahradě od 21. června do 26. srpna 2007 a v Opavě od 4. září do 30. září 2007 v městské galerii v Kostele sv. Václava.

http://www.pampaedia.cz/

8.2.2007