, 25. 3. 2024

Paterny + There must be some way out of here…

Jan Kulka, Labodoble (Georgy Bagdasarov a Alexandra Moralesová)

Alfred ve dvoře, Praha, projekce

Paterny (2022, 42min, 60mm film)

Paterny jsou rukodělným výtvarným filmem vytvořeným převážně metodou tisku na filmovou podložku šíře 60mm pomocí speciálně vyvinutého tiskového stroje. Hlavním cílem filmu je zjevovat vlastnosti a kinematografický potenciál pravidelných obrazců a geometrických struktur za nerůznějších projekčních podmínek. Zrod a rozpad iluze pohybu, hloubky prostoru a dalších percepčních fenoménů. Nahlédnout chaos a řád prostřednictvím přímého intenzivního živého smyslového zážitku s důrazem na jedinečnost sdíleného okamžiku živého promítání. Probudit tyto fundamentální principy v podobě světelných obrazů na plátně a dát zažít, jak z chaotického třepotání povstávají ustálené formy, které inteferují, modulují, prolínají se a proměňují do nejrůznějších podob, než opět mizí. Dát přímý zážitek chaosení, řádění, vznikání, uspořádávání a rozpadu.

Hudba: Ian Mikyska

Vznik filmu Paterny byl možněn díky podpoře Státního fondu kinematografie.

Jan Kulka

Je experimentální filmový tvůrce zaměřující se na práci s analogovými prostředky. Při hledání toho, co jedinečného může analogová technika přinést dnešnímu světu a současně toho, co nás všechny kdesi hodně hluboko spojuje, vymýšlí a vyrábí speciální promítací aparáty pro živé filmové performance (Kouzelná skříňka 2011, Pramítačka 2016), aby přinášel dosud neviděné.

Pramítačka

Pramítačka je speciální promítací aparát pro živá filmová představení, který byl navržen za účelem osahávání a zkoumaní hraničních oblastí filmu a lidského vidění, které jsou běžnými prostředky technicky nedostupné. Je nástrojem pro tvůrčí proces cíleného uvědomování a přehodnocování zavedených standardů a technických i myšlenkových axiomů filmového média (snímková frekvence, filmové okénko, záběr, reprodukce pohybu, filmový materiál…). Je ovšem také dráždítkem pro vyvolávání obrazů nejen na plátně, nýbrž i kdesi hlouběji za sítnicí. Je vytvořena pro film chápaný jako artikulace světla. Film jakožto jevení.

There must be some way out of here

labodoble: Georgy Bagdasarov a Alexandra Moralesova

filmová performance: 35 mm diapozitivy, 35 min, živý zvuk

Voice over: Pasi Mäkelä

Les coby neproniknutelný shluk větví s lepkavými prsty, území podivných textur obývané stínovými bytostmi. Nelidské místo, které se právě chystá být vynalezeno jako krajina. Nepřátelskou přírodu protíná spalující a opojné světlo rozumu. Jeho odrazy prostupují temnou podobu osvícenského já a hledají cestu ven, ven ze sebe sama. Křehký pohyblivý obraz doprovází cizí hlas, který lavíruje mezi řízenou relaxací a exaltací. Barokní drama o světle pro dva projektory, dvě závěrky a dva hráče.

https://alfredvedvore.cz/cs/program/paterny-there-must-be-some-way-out-of-here-303/

23.3.2024