, 19. 9. 2023 ~ , 29. 9. 2023

Phytosleep

Linda Morell

Studio Prám, Praha, výstava

Linda Morell je švédská umělkyně žijící v Norsku, ve Studiu PRÁM strávila dva měsíce – srpen a září – v rámci zahraničního rezidenčního programu. Zveme vás na vernisáž její výstavy Phytosleep v úterý 19. 9. v 18.00! Kurátorkou výstavy je Šárka Koudelová.

vernisáž: 19. 9. 2023 v 18.00

výstava: 19. – 29. 9. 2023

Oproti projektu Oil Nebula Linda v aktuální výstavě obrací barevnost od preapokylptické oranžové a ropné černi k protikladné zelené. Přesto polemizuje nad naší existencí. Jak se lidé a rostliny přizpůsobují stále se měnícím podmínkám?

——

Linda Morell is a Swedish artist living in Norway, she spent two months – August and September – in Artist-in-Residence programme at Studio PRÁM. We invite you to the opening of her exhibition Phytosleep on Tuesday 19 September at 18.00! The curator of the exhibition is Šárka Koudelová.

exhibition opening: 09/19 at 6 p.m.

exhibition: 09/19 – 09/29/2023

In contrast to her project called Oil Nebula, Linda&`s current exhibition reverses the colour palette from pre-apocalyptic orange and oil black to a contrasting green. Yet she polemicises over our

existence. How do humans and plants adapt to ever-changing conditions?

—–

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy a Státního fondu kultury České republiky.

The project is implemented with the financial support of the City of Prague and State Culture Fund of the Czech Republic.

14.9.2023