, 22. 5. 2007

Počítače na tělo

Galerie CIANT, Praha, nezařazeno

Laura Beloff (FI) – prezentace v angličtiněLaura Beloff (FI) – prezentace v angličtině

Vývoj „počítačů na tělo“ je dnes důležitou oblastí výzkumu. Souvisí s principy tzv. smíšené reality a týká se dvou základních vizí: jak zajistit, aby měl člověk přístup k informacím, i když nesedí právě v kanceláři nebo doma, a aby s těmito informacemi mohl účinně zacházet. Jde tedy především o použitelnost a funkčnost. Na scéně technologického umění se nicméně objevují díla, která dostávají nálepku „umění na tělo“ nebo mobilní umění, a která zdaleka nejsou tak „užitečná“ a funkční. Prezentace se proto zaměří na představení „počítačů na tělo“ se zvláštním zřetelem k uměleckým strategiím v daném oboru. Díla Laury Beloff můžeme charakterizovat jako participační a síťové instalace, naprogramované struktury anebo objekty k nošení. Ve své tvorbě autorka využívá různá média, od video, přes zvuk a sochařské materiály až k textilu. Mnoho jejích děl se týká role jednotlivce v globální společnosti. Umělkyně sleduje, jak se lidé vyrovnávají s technologiemi, včetně těch mobilních.

http://www.saunalahti.fi/~off/off

20.4.2007