, 29. 2. 2024

Proměny řeky

Lucie Česálková, Eliška Švarná, Michal Kurz

Kino Ponrepo, Praha, přednáška, projekce

Fenomén řeky coby umělecké inspirace v českém filmu rezonuje přinejmenším od 30. let dvacátého století. Toto filmově-přednáškové pásmo se však zaměří na období prvních dvou dekád po druhé světové válce, kdy převládaly snahy řeku regulovat a využít jako nový zdroj energie. Vize přeměny řeky se netýkaly jen nejznámějšího projektu regulace Vltavy a výstavby vodních přehrad Slapy, Orlík a Lipno, ale byly mnohem širší a k jejich propagaci sloužily dokumentární filmy, stejně jako fotografie, ale i malby a romány. Přednáška prokládaná filmovými ukázkami zasadí ustálené rétorické i obrazové figury vyprávění o proměně československých řek mezi 40. a 60. lety dvacátého století do širšího historického, kulturního i mediálního kontextu vztahování se k přírodě coby zdroji. Poukáže na opakující se motivy střetu tradice a pokroku, starého a nového, na navracející se sentiment hledání českého moře, na dynamiku inženýrského a poetického vztahování se k řece a naznačí i dílčí vývojové proměny a alternativní pohledy.

Programem provedou filmová historička Lucie Česálková, historička Eliška Švarná a historik Michal Kurz. V ukázkách budou uvedeny dokumentární filmy: Přístav v srdci Evropy (Drahoslav Holub, 1946); Mrtvé řeky (Olga Růžičková, 1956); Příběh staré řeky (Jiří Lehovec, 1956); Blok 15 (Evald Schorm, 1959); Plavali plavci (Zdeněk Kopáč, 1959); Lidé nad Čertovou stěnou (Emanuel Kaněra, 1961); Nový příběh staré řeky (Zdeněk Kopáč, 1962); Živá voda (Helena Třeštíková (Böhmová), 1972).

Akce vzniká ve spolupráci s Badatelskou skupinou pro environmentální humanitní vědy FFUK.

komentované pásmo filmů / celkem 90 min. / HD

25.2.2024