, 24. 5. 2007 ~ 27. 5. 2007

Psycho Film Praha

Kino Atlas, Praha, projekce, workshop

Úvodní slovo MUDr. Ivana Davida, CSc., ředitele PL Bohnice – organizátora festivalu:

V letošním roce poprvé doplňujeme tradiční program Festivalu Mezi ploty o filmový festival Psycho Film Praha. Chceme na něm představit filmovou tvorbu, která souvisí s duševními poruchami.
Úvodní slovo MUDr. Ivana Davida, CSc., ředitele PL Bohnice – organizátora festivalu:

V letošním roce poprvé doplňujeme tradiční program Festivalu Mezi ploty o filmový festival Psycho Film Praha. Chceme na něm představit filmovou tvorbu, která souvisí s duševními poruchami.

Hlavním důvodem je snaha organizátorů seznámit veřejnost se světem trpící duše, protože laické představy jsou často vzdáleny reálnému obrazu viděnému očima psychiatrů, klinických psychologů a dalších odborníků. Chybné stereotypy, které se udržují ve veřejném mínění, jsou pak překážkou pro lidi, kteří by měli vyhledávat pomoc odborníků, pro jejich přátele a příbuzné, i pro odpovědné pracovníky, kteří za stav a financování zařízení pro péči o nemocné odpovídají.

Dalším důvodem je záliba mnohých psychiatrů a psychologů ve filmovém umění, a naopak tradiční obliba psycho-problematiky ze strany filmařů – nejpozději od dob legendárního Kabinetu doktora Caligariho. Vedle hraných filmů přitom představíme i tématickou dokumentární tvorbu českých tvůrců, která bývá někdy neprávem opomíjena.

___Náš festival si chce zakládat nejenom na seznamování návštěvníků s kvalitními psycho filmy, ale též na zajímavých diskusích s filmovými tvůrci, psychiatry a psychology k problematice, jichž se díla týkají.

http://www.psychofilmpraha.cz

21.5.2007