, 16. 5. 2023

Refrén: Představení knihy Jana Zálešáka

Jan Zálešák

Centrum pro současné umění Praha, Praha, nezařazeno

(auditorium CSU)

Galerie Kurzor zve na neformální představení knihy kurátora a teoretika umění Jana Zálešáka Refrén, jež vyšla v souvislosti s jeho kurátorským působením v Galerii Kurzor v roce 2022.

Během akce bude možné Refrén – i další knihy z produkce CSU – koupit za výhodnější ceny.

Pro svou knihu Zálešák zvolil koncepci stávající ze tří tematicky provázaných celků: katalogové části, obsahující obrazovou dokumentaci a doprovodné texty k realizovaným výstavám; dále rozsáhlého textu umělecké teoretičky Hany Drštičkové, v němž autorka shrnuje výsledky vlastního výzkumu zaměřeného na výstavu Against Nature a její odkaz, jenž měl pro konceptuální soudržnost Zálešákova celoročního cyklu zásadní význam; a konečně syntetizujícího a zároveň sebe-reflektujícího textu z pera samotného Jana Zálešáka. V této eseji Zálešák sumarizuje vlastní zkušenost s kurátorováním výstav v Galerii Kurzor a odkrývá také některé důležité tematické přesahy a horizontální vazby mezi nimi. Zálešák se vedle toho ve svém textu snaží v jistém smyslu „doříct“ vztah ke zmiňované výstavě Against Nature, jejímu konceptuálnímu odkazu a také paralelám v současné umělecké praxi.

9.5.2023