, 31. 3. 2007

rondo pro pokličky a vysavačky

České muzeum hudby, Praha, koncert

Rondo pro pokličky, ladičky a vysavače je zvukové a světlené představení, sestavené pro konkrétní místo. Využívá prostor a přirozenou akustiku hlavního sálu Českého musea hudby. Použity jsou netradiční nástroje i způsob instrumentace. Hra na nástroje nevyžaduje speciální hudební znalosti a trénink.Rondo pro pokličky, ladičky a vysavačky / opus 245
koncept: asociace MLOK Miloš Vojtěchovský
Provedení: THT – Těkavé hudební těleso, asociace MLOK, žáci, dorostenci a další účastníci.

České Museum hudby, výstava Orbis Pictus

začátek 18.30 hod, sobota 31. března 2007
doba trvání: přibližně 40 min

zvukový průvod: začátek v 19.30 před budovou Musea a potom směrem k AMU na Malostranském náměstí.

místo: České muzeum hudby

Karmelitská 2, Praha 1- Malá Strana

Publikum se může aktivně zapojit do provedení skladby. Po ukončení Ronda pokračuje zvukový průvod s poličkami po Malé Straně ve formě „Pohyblivého hudebního tělesa pokliček a ladiček“.

Pavlačová architektura hlavního sálu se nabízí pro představení, kde dojde k měnícím se interferencím tónů, přicházejících a setkávajících se v měnících se zvukových plochách a prostorovém uspořádání.

Post-minimalistická polo-improvizovaná kompozice je inspirována zvuky lazených hudebních nástrojů, Karmelitské ulice. Kombinuje zvuk tři různých typů instrumentů:

pokličky (lydy): upravené kuchyňské náčiní, znějící v čistých, někdy alikvotních tónech. Jejich konstruktérem je americký skladatel a zvukový umělec Dan Senn.
http://www.newsense-intermedium.com/SCORES/IC/start.html
Hra na pokličky je jednoduchá, rozezní se krouživým pohybem dřevěného tříče po okraji poklice.

ladičky: akustické ladičky znějící v čistých frekvencích, budou přiloženy k dřeveným částem zábradlí pavlačí.

vysavače: kvartet upravených elektrických vysavačů, vydávajících díky nasazeným trubicím a jazýčkům harmonické tóny.

Hudebníci jsou rozestavěni po prvním ochozu hlavního sálu. Dirigent stojí v centru prvního pavlače a ukazuje, kdo kdy hraje. Každý z hráčů na pokličky a na ladičky má přidělenu určitou barvu a motiv praporku, které dirigent zvedá a řídí tak průběh skladby. Hráči na vysavače se přidávají postupně a jejich finálem kompozice končí. Hráči na pokličky po skončení představení formou zvukového průvodu procházejí Karmelitskou ulicí směrem k Malostranskému náměstí a přicházzejí k Akademii múzických umění, kde je průvod ukončen.
hledáme další hudebníky: kontakt 608571881

29.3.2007