, 12. 12. 2023

Rozhlas 100

Kino Ponrepo, Praha, projekce

Dne 18. května 1923 uplynulo přesně sto let od chvíle, kdy bylo v tehdejším Československu jako druhé zemi v Evropě zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání. Začala se tak psát historie instituce, kterou dnes známe pod názvem Český rozhlas. Provází nás od té doby všedními dny i dějinnými událostmi, v nichž nejednou sehrála klíčovou roli. V průběhu první republiky se počet rozhlasových studií i posluchačů postupně rozrůstal. Ve stejné době Československý rozhlas svou produkci rozšířil i na filmovou tvorbu. Ta měla často vzdělávací či propagační charakter, avšak vynikala zároveň například v užití animační techniky, na které se podílely osobnosti jako Karel a Irena Dodalovi. Mimo samotnou filmovou produkci rozhlasu je rozhlasová historie zastoupena v mnoha filmech napříč žánry, styly a historickými obdobími. V pásmu představíme primárně krátké dokumenty, ale nebudou opomenuty ani zpravodajské či animované snímky.

pásmo krátkých filmů / celkem 88 min. / 35 mm

vstup volný

Pásmo sestavili a komentářem doprovodí historičky Národního filmového archivu Alena Šlingerová a Terezie Hlaváčková společně s historikem Archivu Českého rozhlasu Tomášem Dufkou.

Všudybylovo dobrodružství

režie: Irena Dodalová – Karel Dodal

1936 / 13 min.

Význačné události v našem rozhlase. Edvard Beneš

1936 / 2 min.

Rozhlas ve filmu II.

1941 / 11 min.

Návštěva v největší rozhlasové stanici v Evropě

1931 / 17 min.

999.999

1937 / 1,5 min.

Naše národní mužstvo v Itálii

1934 / 11 min.

Československý filmový týdeník č. 35

1968 / 17 min.

Domov času a slov

režie: Bohumil Sobotka

1963 / 15 min.

3.12.2023