, 21. 4. 2007 ~ 22. 4. 2007

Samartzis, La Casa a Guionnet

České muzeum hudby, Praha, koncert

Eric La C a s a , Jean-Luc G u i o n n e t Philip S a m a r t z i s

dva koncerty

v Českém muzeu hudby
v sobotu 21. dubna ve 20 hodin
v nedeli 22. dubna 2007 ve 21 hodin

Francouzští zvukoví mistři Eric La Casa, Jean-Luc Guionnet a australský zvukový umelec Philip Samartzis vystoupí v rámci expozice ORBIS PICTUS koncipované Petrem Niklem v Českém muzeu hudby v sobotu 21. dubna ve 20 hodin a v nedeli 22. dubna ve 21 hodin.

Eric La Casa, Jean-Luc Guionnet a Philip Samartzis se dali dohromady v roce 2005 v Australii, konkretne v Melbourne a v Brisbane, kde na festivalu Liquid Architecture předvedli sérii improvizovaných koncertů.
Každý koncert je reakcí na dynamiku daného místa. Improvizace vzniká v reálném čase, jako interakce, ve které figurovaly mikrofony, elektronika a víceproudý rozptyl. Prostřednictvím škály zvuků a zvukových prostředků, které tvoří zóny poslechových zkušeností se tato formace snaží vyjádřit pestrou atmosféru toho místa a poukázat na širokou možnost interakce mezi konstruktem a přirozeným. Zvukový otisk expozice ORBIS PICTUS předvede trio behem dvou vikendovych večerů.

Trojice završíla spolupráci v roce 2007, kdy se pokusí prozkoumat spojitost mezi zvukem, místem a prostorem a to díky postupům používajícím rozptyl, místní zvuky, zesilovače a reálné časování jako součást improvizačních zmen. Zamerem teto akce je prozkoumat spojitost mezi zvukovym vyjadřením a prostorem, zjistit existuje-li vedome rozlišování mezi zvukem hudebním a nehudebním.

*Naše práce nemá co dočineni s realistickym pohledem na vec, ale neni ani otazkou tisice zvukovych vrstev smichanych jako čistá zvuková struktura. Na struktuře ani na realističnosti výsledku nám nezáleží. Záleží nám na vztahu zvuku a prostoru, v kterém se nacházíme.*

Zvukový otisk expozice ORBIS PICTUS koncipované Petrem Niklem.

v Českém muzeu hudby

v sobotu 21. dubna ve 20 hodin

v neděli 22. dubna 2007 ve 21 hodin

13.4.2007