, 23. 11. 2023 ~ , 8. 2. 2024

Soft Diagrams

Marc Busse Elena Corvaglia Rocco A. de Filippo Alina Kopytsia Fabio Melone Katerina Sedy Dimitrina Sevova

INDUSTRA, Brno, výstava

Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavu:

Soft Diagrams
????&???? (??)?????????? ????(?) ??????? ????? ??? ??? ????

Umělci / Artists:
Marc Busse, Elena Corvaglia, Rocco A. de Filippo, Alina Kopytsia, Fabio Melone, Katerina Sedy, Dimitrina Sevova

Kurátoři / Curators:
Dimitrina Sevova & Rocco A. de Filippo

Grafický design / Graphic design:
Pavel Holomek @pa.jinac

Technický tým / Technical team:
Oldřich Havlík, Andrej Stadtrucker,
Jiří Štěpánek, Tomáš Zelina

Ředitel galerie / Gallery Director:
Anna Koenig Vlk

Vernisáž / Opening: 23/11 2023 18.00
s performancí PLUG IT od ALINA KOPYTSIA, A LYRIC OF THE MACHINES od KATERINA SEDY (PERFORMER: ELIŠKA ZAJÍCOVÁ)

V pátek 24/11 v 17.00 proběhne společné setkání a debata s umělci včetně reprízy vernisážových performancí. / On Friday 24/11 at 5pm there will be a public meeting and discussion with the artists, including a reprise of the opening performances.

Trvání výstavy / Duration of the exhibition: 23/11 2023 – 08/02 2024

Otevírací doba galerie INDUSTRA ART / Opening hours of INDUSTRA ART Gallery:

ST–PÁ (Wed–Fr) 13.00–19.00
SO–NE (Sat–Sun) 10.00–18.00

CZ/

Výstava přináší umělecká díla sedmi současných švýcarských umělců, jejichž site-specific instalace využívají textilní materiály v různých formách a poeticky odrážejí dvojí význam textilního průmyslu jako kulturního dědictví a mocné ekonomické síly s výrazným dopadem na životní prostředí.

Textilní průmysl je tkaninou dlouhodobé historie proměn práce a technologií až po současnou restrukturalizaci a technologické změny postindustriálního rozvoje, který přinesl nové hodnoty kultury, přírody a ekologické požadavky na oběhové hospodářství. Od textilního průmyslu k módě se pojem práce vyvíjel od koncentrované průmyslové výroby přes rozptýlenou továrnu, která ovládla každodenní život, až po práci v podmínkách digitalizace, umělé inteligence, klimatické krize a nových horkých zón nepřetržité války. Textil byl dlouho spojován s domácností, intimitou a ženskostí.

Výstava odkazuje na horizontálního pracovníka Paula B. Preciada, který ztělesňuje zásadní biopolitické změny práce v podmínkách pandemie a postpandemie, který stírá vzdálenost mezi pracovním prostorem a domovem.

Text: Dimitrina Sevova ve spolupráci s Rocco A. de Filippo

EN/

The exhibition brings on display art works by seven Swiss-based contemporary artists whose site-specific installations involve textile materials in a variety of forms to poetically reflect the double significance of the textile industry as cultural heritage, a powerful economic force with substantial environmental impact.

The textile industry is the fabric of a long-term history of transformations of labor and technology, to the current restructuring and technological changes of postindustrial development that has brought new values of culture, nature and ecological demands for

a circular economy. From the textile industry to fashion, the notion of labor has evolved from concentrated industrial production to the dispersed factory that has taken hold of everyday life, all the way to labor under the conditions of digitalization, AI, the climate crisis, and new hot zones of continuous war. Textile has long been associated with domesticity, intimacy, and femininity.

The exhibition refers to Paul B. Preciado’s horizontal worker who embodies the fundamental biopolitical changes of labor under the pandemic and post pandemic, who erases the distance between workspace and home.

Text: Dimitrina Sevova in collaboration with Rocco A. de Filippo

_____

Za finanční podpory:
Swiss Arts Council Pro Helvetia.
Statutární město Brno
Ministerstvo Kultury

Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, ArtMap, partneři CPI Property Group.

With the financial support of the:
Swiss Arts Council Pro Helvetia
Statutory City of Brno
Ministry of Culture.

The activities of the INDUSTRA ART gallery were supported by the Avast Foundation, ArtMap, partners CPI Property Group.

7.11.2023