, 22. 3. 2024 ~ 21. 6. 2024

Soroboru

Nikola Kopp Lourková

WTG, Hradec Králové, výstava

(podchod)

►►►Srdečně zveme na vernisáž výstavy Soroboru v pátek 22/3 od 16h

@nikollourkova

Nikola Kopp Lourková, a young graduate of the painting studio at UMPRUM in Prague, presents her most recent work. She dynamically reproduces the metaphysical capture of personal thoughts through geometric shapes, figures and symbols. Although some of the assembled figures may appear cold or even robotic, they hide a strong emotional insight. Generally charged symbols such as clocks, scales and a torch are quite clear signals of the artist’s values. On her canvases, a process of disintegration, analysis and subsequent composition of the story takes place, creating surreal situations alluding to the cycle of life. Coincidentally, at the time of preparing the exhibition, the painter was coping with the departure of a beloved animal and the arrival of a new life. The Soroborus exhibition shows the viewer important milestones and the cyclical nature of the tail-eater – the soroborus – uroboros – the endless return.

Mladá absolventka malířského ateliéru na pražské UMPRUM Nikola Kopp Lourková představuje svou nejčerstvější tvorbu. Metafyzické zachycení osobních myšlenek dynamicky reprodukuje skrze geometrické tvary, figury a symboly. Ačkoliv mohou některé poskládané postavy působit chladně až roboticky, skrývají v sobě silný emocionální vhled. Obecně poplatné symboly jako hodiny, váhy či baterka jsou zcela jasnými signály autorčiných hodnot. Na jejích plátnech dochází k procesu rozpadu, analýzy a následného skládání příběhu, vznikají tak surreálně laděné situace narážející na koloběh života. Shodou okolností se malířka v době příprav výstavy vyrovnávala s odchodem milovaného zvířete a zároveň příchodem nového života. Výstava Soroboru divákovi ukazuje důležité milníky i cyklickou podstatu požírače ocasu – soroboru – uroboros – nekonečného návratu.

14.5.2024