, 18. 7. 2007 ~ 29. 7. 2007

Sousedé

Altán Klamovka, Praha, výstava

Sousedé
výstava plakátů

Mezinárodní projekt Jana Hradcová, Eva Fišerová a Karel Míšek FUUD UJEP v Ústí nad Labem, UTB Zlín, VSUP Bratislava, ASP Krakow.
www.ustidesignu.cz
www.augdesign.cz/aktual/altan_klamovka.htm

galerie altán Klamovka otevřena každou sobotu a neděli 14. 00-18. 00, park Klamovka, tram č. 4, 7, 9 a 10
Sousedé
výstava plakátů

Mezinárodní projekt Jana Hradcová, Eva Fišerová a Karel Míšek FUUD UJEP v Ústí nad Labem, UTB Zlín, VSUP Bratislava, ASP Krakow.

V roce 2006 proběhl projekt SOUSEDÉ, jehož záměrem je šíření tolerance ve společnosti prostřednictvím vizuální komunikace. Studenti vysokých škol výtvarného zaměření vytvořili plakáty reflektující současný filozofický pohled na mezilidské vztahy a identitu i vlastní zkušenost. Projektu se zúčastnili Univerzity z Čech, Slovenska a Polska. Akce je součástí dlouhodobého projektu Ústí designu, který vznikla na Fakultě užitého umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Studenti pomocí prostředků současného grafického designu chtějí oslovit co největší část společnosti a přispět tak k větší míře společenské tolerance vůči minoritám a společnému smírnému sousedskému soužití.

28.6.2007