, 11. 1. 2024

Společenské zrychlení, desynchronizace a demokracie

Jan Géryk

CTS / Akademické konferenční centrum, Praha, přednáška

(3. patro)

Příspěvek nejprve představí teorii společenského zrychlení, jak ji systematicky zpracoval německý sociolog Hartmut Rosa. Následně se blíže zaměří na specifický projev zrychlení, a to desynchronizaci společenských subsystémů způsobenou nestejnou akcelerací různých oblastí společnosti, přičemž pojedná i o důsledcích desynchronizace na demokratickou politiku. V závěru pak nastíní, jak jsou diskurzy akcelerace, resp. urgence/nouze přítomny v současné klimatické politice a otevře diskuzi pro úvahy o možnostech (ne)emergentní politiky v současné době.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 11. ledna 2024 od 10 hodin v CTS, Husova 4, Praha 1 (3. patro).

ODKAZ PRO SLEDOVÁNÍ ONLINE: V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93899915188.

1.1.2024