, 28. 7. 2023 ~ , 14. 10. 2023

Stejně odlišný způsob života

Eva Brodská, Robin Seidl

Galerie Sam83, Česká Bříza, výstava

Zveme vás na letní výstavu do České Břízy, ve které představíme práci Evy Brodské a Robina Seidla. To, co spojuje jejich uměleckou práci, jsou odlišné přístupy nakládání s časem. Používaný materiál zde slouží jako interpretační rámec vztahu ke světu.

25.7.2023