, 6. 4. 2023

Styl myšlení Václava Navrátila – esej jako diskursivní strategie propojující filosofické a poetické myšlení

Kamil Nábělek

CTS / Akademické konferenční centrum, Praha, přednáška

(3.patro)

Přednáška bude navazovat na předcházející setkání, kdy jsme se soustředili na zkoumání Navrátilovy tvůrčí praxe z hlediska její věcné fakticity. Hovořili jsme o způsobu jeho psaní zakotveném ve specifických autorských technikách, zajímalo nás psaní odehrávající se ve své materialitě a technické podmíněnosti. Psací stroj a list papíru formátu A4 spoluurčují způsob Navrátilova psaní a myšlení a stávají se tak součástí jeho tvůrčího intelektuálního procesu.

V nynější, druhé části se zaměříme na styl Navrátilova myšlení. Na zkoumání diskursivních strategií, jež formují jeho myšlení. Výchozí pro nás bude esejistická forma jeho psaní. Esej jako žánr, jenž není ani filosoficky diskursivní, ani čistě literární, je výstižným příkladem „kompoziční“ práce s nástroji filosofie i literatury. Navrátil ve své tvorbě využívá obě myšlenkové a stylové strategie eseje – práce s jazykem v jeho abstrahující jasnosti i poetické tvůrčí potencialitě je součásti jeho metody myšlení, v níž se prvky formální, estetické a ideové propojují a vzájemně dynamizují.

V přednášce nás bude zajímat specifická diskursivní „motorika“ Navrátilova myšlení. Soustředíme se na jeho práci s filosofickým narativem, který je uchopen nejen jako sledu argumentů, ale i obrazů, metafor, analogií a různých „mimoděčných spojů“. Tato myšlenková technika odpovídá i tendencím moderní poetiky. Úloha moderního básníka, který jazyk narušuje, kriticky zkoumá a v jistém smyslu i přepíná, se v případě Václava Navrátila spojuje s úlohou moderního filosofa, jenž má v tomto moderním jazyce formulovat své argumenty. Výsledná metoda je ve svém základu obrazová a kolážovitá. Tato metoda má své možnosti i limity: na jedné straně je energie a koncentrace vybraných obrazů, na straně druhé komplexnost a systémová ucelenost argumentativního diskursu. Obě tendence se mohou doplňovat a vzájemně rozvíjet, mohou ale na sebe i narážet a střetávat se ve své vnitřní dialektice.

I když se v této přednášce ještě nedostaneme k plnému ideovému rozboru Navrátilových témat, cesta je již předznačena: jednotlivé motivy jsou zkoumány ve svém konkrétním stylovém provedení. Zatím se soustřeďujeme na způsob jejich podání, ono stylové jak je ale již spojeno s tím, co Václav Navrátil sděluje a co z jeho „zkřížení“ filosofických a poetických metod plyne jako výzva pro naše myšlení.

Kamil Nábělek

(Katedra teorie a dějin výtvarných umění a architektury, Fakulta umění a architektury TU v Liberci)

Seminář se bude konat ve čtvrtek 6. dubna 2023 od 10 hodin v CTS, Husova 4, Praha 1 (3. patro).

ODKAZ PRO SLEDOVÁNÍ ONLINE: V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93899915188.

2.4.2023