, 13. 12. 2023

Sweet Sugar Rage (promítání/screening)

Sistren Theatre Collective, Moira Salt

etc. galerie, Praha, projekce

Zveme ne projekci filmu Sweet Sugar Rage od Sistern Theatre Collective z roku 1985.

Film odhaluje vykořisťování ženské práce na jamajských polích s cukrovou třtinou a sdílí témata a metody workshopů a divadelních inscenací kolektivu Sistren v kontextu jejich širšího úsilí v oblasti vzdělávání, zaměstnaneckých práv a komunitního aktivismu. Film kombinuje výpovědi žen, které pracují na třtinových polích, s důkazy o jejich pracovních podmínkách a postojích zaměstnavatelů jako základ pro dramatické workshopy, které vedou dialog mezi venkovskými a městskými ženami s cílem analyzovat vykořisťování práce žen z dělnické třídy a zpochybnit patriarchální postoje zaměstnavatelů i odborů. V návaznosti na metody Freireho „uvědomění“ a Brechtovy „metody odcizení“ vidíme, jak ženy kolektivně přebírají odpovědnost za inscenování a reinscenování způsobů, jak zpochybnit systémy, které je utlačují, což nabízí metodiku společného učení, aby si osvojily feministické a dekoloniální nástroje k uskutečnění sociální změny.

Film je součástí kolekce Cinenova: The Work We Share, jež představuje nově zdigitalizované filmy ze sbírky Cinenova, které se zabývají reprezentací genderu, rasy, sexuality, zdraví a komunity.

Úvod k filmu připravila členka dobrovolnické organizace Cinenova Moira Salt.

Moira Salt je multimediální umělkyně, která využívá film a zvuk, performance, nalezené objekty, grafiku a instalace. Ve své praxi se zabývá černošskými diasporami, zejména ženami, a jejich vztahem k paměti, mýtu a zemi. Její výzkum se šířeji zabývá marginalizací, mocenskými strukturami a lidmi, kteří se nacházejí na přelomech péče. Mezi její nedávné práce patří např: Needs and Freedoms, 16 Nicholson Street, Glasgow 2022; Where the restless oceans liund, Bowling Harbour, 2021; a U Belong: Loving, Glasgow Zine Library, 2021. Salt žije a pracuje v Glasgow.

IN ENGLISH ONLY

akci finančně podpořilo: MKČR, SFK, Hlavní město Praha

11.12.2023