, 26. 5. 2017

The Movies of Tomorrow

Ballingův sál NTK, Praha, projekce

Co vznikne spojením umělé inteligence a Hollywoodu?
Pomohou nám technologie rozšířit naši představivost a najít radikálně nové přístupy a řešení?

Peter Davis je vývojář v oblasti umělé inteligence a kreativního průmyslu. V současnosti pracuje pro Worldwide Motion Picture Group, společnost patřící mezi světovou špičku v oblasti marketingové analýzy dat a vývoje softwaru pro filmový trh.

Představí nám svou vizi filmové produkce budoucnosti a jak se umělá inteligence či práce s daty odráží na podobě dnešních filmů. Při této příležitosti proběhne prezentace aktuálního projektu, o kterém sám Davis říká: „Jsme na začátku něčeho, co jsem si ještě před pár lety nedokázal představit. Dnes vím, že máme nástroje, kterými společně ohneme budoucnost.
Budoucnost, která oživí sny minulosti.“

Po prezentaci proběhne rozhovor s Peterem Davisem, který povede filmový teoretik Matěj Strnad.

Událost proběhne v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Akce se koná za podpory Artyčok TV a Národní technické knihovny.What do you get if you put artificial intelligence and Hollywood together?
Can technologies help us broaden our creativity and find radically new approaches and solutions?

Peter Davis is an artificial intelligence researcher working in the creative industry.
He is currently working for Worldwide Motion Picture Group, a company on the cusp of marketing data analysis and film industry software development.

He will introduce his vision of the film production of the future and the way in which AI or big data impacts today’s movies.
He will also present a current project, of which he says: „We’re at the beginning of something I could not have imagined a few years ago. Today I know that we have tools that will allow us to bend the future. A future that will bring to life the dreams of the past.“

After the presentation Peter Davis will be interviewed by film theoretician Matěj Strnad.

The event will be held in English with simultaneous translation into Czech.

The event is supported by Artyčok TV and the National Technical Library.

Co vznikne spojením umělé inteligence a Hollywoodu?
Pomohou nám technologie rozšířit naši představivost a najít radikálně nové přístupy a řešení?

Peter Davis je vývojář v oblasti umělé inteligence a kreativního průmyslu. V současnosti pracuje pro Worldwide Motion Picture Group, společnost patřící mezi světovou špičku v oblasti marketingové analýzy dat a vývoje softwaru pro filmový trh.

Představí nám svou vizi filmové produkce budoucnosti a jak se umělá inteligence či práce s daty odráží na podobě dnešních filmů. Při této příležitosti proběhne prezentace aktuálního projektu, o kterém sám Davis říká: „Jsme na začátku něčeho, co jsem si ještě před pár lety nedokázal představit. Dnes vím, že máme nástroje, kterými společně ohneme budoucnost.
Budoucnost, která oživí sny minulosti.“

Po prezentaci proběhne rozhovor s Peterem Davisem, který povede filmový teoretik Matěj Strnad.

Událost proběhne v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Akce se koná za podpory Artyčok TV a Národní technické knihovny.

1.1.1970