, 20. 9. 2023 ~ , 26. 11. 2023

To Autumn

Milena Dopitová, Oto Hudec, Monika Pascoe Mikyšková, Bára Mrázková, Martin Piaček, Mariana Serranová

Galerie Kurzor, Praha, výstava

CSU Praha a Galerie Kurzor zvou na zahájení podzimu vernisáží skupinové výstavy kurátorky Mariany Serranové To Autumn.

vystavující: Milena Dopitová, Oto Hudec, Monika Pascoe Mikyšková, Bára Mrázková, Martin Piaček

Třetí výstava cyklu Seasons sleduje fatalitu vztahů člověka a přírody, pomíjivost zániku a úpadku a absurdní vztahy produkce a konzumu v globalizovaném světě. Metaforizuje kritické změny v krajině i v prožívání tělesnosti.

***

The third exhibition in the cycle Seasons looks at the fatality of the relationship between humankind and nature, the transience of extinction and decline, and the absurd relations of production and consumption in a globalised world. It metaphorises critical changes in the landscape and the experience of corporeality.

5.9.2023