, 23. 3. 2024 ~ , 5. 5. 2024

Tváře vystupují z virtuální oblohy

Barbora Trnková

Galerie Sam83, Česká Bříza, výstava

Barbora Trnková je umělkyně, fotografka a výzkumnice v oblasti nových médií.

O médiích a aparátech uvažuje kritickým způsobem a zároveň pro artikulaci vybraných témat využívá i poetický přístup. Upozorňuje na upevňování stereotypů v nástrojích, které jsou běžnou součástí naší každodennosti. Její tvorba vychází ze silné osobní zkušenosti, skrze niž jsou její interpretace a redefinice detailní a propracované. Dalším podnětem je pro ni fascinace samotnými médii spojená s fascinací světlem. Představení Barbory Trnkové v galerii sam83 se zaměřuje na její osobní politickou pozici, kterou lze velmi obecně popsat jako “cesta z útlaku k osvobození”, a na zpřehlednění části přístupů, kterými se ve své práci zabývá.

17.3.2024