, 13. 7. 2023 ~ , 16. 7. 2023

UFF 13 – festival současného umění v Uničově

Uničov, Uničov, koncert, performance, přednáška, projekce, výstava, workshop

FLUKTUM

Už 13 let v Uničově pořádáme festival současného umění. Shodou okolností letos začínáme třináctého, ve čtvrtek. Je 13ka krizová?

Ve starověkém Řecku bylo číslo 13 spojováno s bohem smrti Hádem. I v tarotových kartách je číslo 13 spojeno s kartou Smrti. V tomto kontextu však neznamená doslovnou smrt, ale spíše změnu, transformaci nebo ukončení jedné fáze a začátek nového cyklu.

~ ~ ~

Tématem 13. ročníku je lidskou myslí vygenerované slovo fluktum.

Frekvence částic. Volatilita trhu. Kmitání mezi zakázkami. Kolísání nálad. Labilita? Chvění. Více, či méně, volný pohyb. Inflace informací. Deflace pozornosti. Oscilace hodnot.

Kde je ekvilibrium?

~ ~ ~

Pomocí setkání tvůrčích lidí a jednotlivých bodů programu (zahrnujícího výstavy, filmové projekce, instalace ve veřejném prostoru, poezii i mluvené slovo) se budeme snažit vytvořit prostor pro kontemplaci nad vnímáním hodnot. Budeme hledat rovnovážnou polohu. Budeme hledat pozitivní flow.

27.6.2023