–22:00, 25. 5. 2023

Vernisáž výstavy BOULDER STAR / Kaija Hinkula

Kaija Hinkula

Pragovka Gallery, Praha, výstava

~~ for English scroll down ~~

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Kaiji Hinkuly BOULDER STAR (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Entry). Zahájení proběhne ve čtvrtek 25. května od 18 hodin.

Umělecká tvorba Kaiji Hinkuly se odehrává v oblasti expandované malby, kde se dvojrozměrné obrazy rozšiřují do sochařského a prostorového zážitku. Nová instalace Boulder Star si pohrává s rozšířenou materialitou a možnostmi specifickými pro dané místo v malířské scéně představující instalaci skládající se z různých materiálů jako video, látka a readymade.

„Vystavená díla jsou podle autorčiných vlastních slov „modelovacími příručkami pro nový vesmír“. Autorka také popsala svou dosavadní uměleckou vizi, když uvedla, že „mé práce se soustředí na vytěsnění místa, pozorování nebo materiálu z kontextu a jejich transformaci do nového tvaru, prostoru a děje. Díla se pohybují někde mezi malbou a sochou, což by se dalo popsat použitím výrazu fantastický minimalismus“.

(text: Ph. D. Juha-Heikki Tihinen)

Finská umělkyně Kaija Hinkula (nar. 1984) vystudovala magisterský obor malířství na Akademii výtvarných umění v Helsinkách a Saimaa Universty of Applied Sciences ve Finsku. Její díla jsou zastoupena ve sbírkách HAM Helsinki Art Museum, Oulu Art Museum a The Finish State Art Collection.

Kurátorka: Kristýna Řeháčková

25. května zahájíme v Pragovka Gallery další dvě výstavy:

Anna Ruth – WATCH ME DANCE ON THAT RAT’S TAIL (26. 5. – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)

David Strauzz – VIA (26. 5. – 29. 6. 2023, The White Room)

Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Záštitu nad výstavou poskytl velvyslanec Finské republiky J. E. p. Pasi Olavi Tuominen.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR, MČ Praha 9.

Partnerem projektu je Mount Capital.

Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ English ~~

Pragovka Gallery invites you to Kaija Hinkula’s exhibition BOULDER STAR (26 May – 29 June 2023, Pragovka Gallery). The opening will take place on Thursday, 25 May at 6 pm.

Kaija Hinkula’s artistic work takes place in the field of expanded painting, where two-dimensional paintings expand into sculptural and spatial experience. New installation Boulder Star plays with expanded materiality and site specific possibiitilies in painterly scenes featuring installation compiling different materials as video, fabric and readymade.

„The works exhibited, in the artist’s own words, ‘modelling manuals for a new universe’. The artist has also described her previous artistic vision by stating that ‘my works are centered around displacing a place, an observation or a material from its context and transforming it into a new shape, space and action. The works moves somewhere between painting and sculpture, which could be described by using the expression fantastic minimalism.“

(text: Ph. D. Juha-Heikki Tihinen)

Finland-based artist Kaija Hinkula (born 1984) has graduated as Master of Arts in the subject area of Painting from the Academy of Fine Arts in Helsinki and Saimaa Universty of Applied Sciences, Finland. Her works are featured in collections as HAM Helsinki Art Museum, Oulu Art Museum and The Finish State Art Collection.

Curator: Kristýna Řeháčková

On 25 May, we will open two more exhibitions at Pragovka Gallery:

Anna Ruth – WATCH ME DANCE ON THAT RAT’S TAIL (26 May – 29 June 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)

David Strauzz – VIA (26 May – 29 June 2023, The White Room)

From 14 April 2023, the gallery is open with new opening hours from Tuesday to Friday between 2 and 8 pm and on weekends between 12 and 6 pm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, State fund of culture od the Czech Republic, Prague 9.

Partner of the project is Mount Capital.

Media partners are ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Facebook pages.

18.5.2023