, 6. 2. 2007

Vladimír Czumalo – Architektura a obraz

Uměleckoprůmyslové muzeum MG, Brno, nezařazeno

Na historickém přehledu budou představeny základní problémy vztahu architektury a jejího obrazu. Sledovány ale nejsou jen obrazy, které zprostředkují mezi architekturou a jejím publikem. Hlavní pozornost je věnována procesům substituce architektury obrazem.

19.1.2007