, 22. 6. 2023

Vyjednávání postkapitalistických budoucností na evropské semiperiferii: zdola a zleva

Arnošt Novák (FHS UK)

FSV – Hollar, Praha, nezařazeno

(místnost číslo 215)

Končí postpolitický a depolitizující Konec dějin, a ty se znovu otevírají jako předmět jednání různých sociálních aktérů. Ať už se jedná o zelený kapitalismus, nebo různé verze autoritářského, nacionalistického populismu, představují pouze různé formy obrany imperiálního způsobu života, které se liší především tím, do jaké míry „osvobozují“ kapitalismus od břemen liberální demokracie. Vedle toho však existuje řada sociálních hnutí, často zdola, která artikulují odlišné vize budoucnosti (budoucností), takové, které neobhajují imperiální způsob života, ale usilují o jiné formy solidárního způsobu života a odpojení demokracie ve smyslu větší kolektivní i individuální autonomie od kapitalismu a snaží se jej překonat.

Sociální hnutí vždy představovala důležitého aktéra, který produkoval nové vědění usilující o emancipační sociální změny. Přednáška se zaměří na hnutí za klimatickou spravedlnost v České republice, které představuje početně marginálního aktéra, ale jednoho z mála, který rozvíjí radikální a politickou imaginaci překračující daný status quo. V návaznosti na předchozí výzkum environmentálního, klimatického a squatterského aktivismu příspěvek mapuje heterogenitu českého hnutí za klimatickou spravedlnost a analyzuje, jak jeho různí aktéři artikulují kritiku, s jakými alternativami přicházejí a jak se tyto různé perspektivy v rámci hnutí střetávají a vyjednávají.

——————–

Setkání je jako vždy otevřené i neakademické veřejnosti, vstup je volný a prostor bude samozřejmě i pro diskusi.

http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz

11.6.2023