, 7. 9. 2006 ~ 20. 10. 2006

Výzva k podání uměleckých projektů

, nezařazeno

pro Komunikační prostor Školská 28 a mezinárodní program tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice pro rok 2007/2008

Uzávěrka pro podání je 20. října 2006pro Komunikační prostor Školská 28 a mezinárodní program tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice pro rok 2007/8

Uzávěrka pro podání je 20. října 2006

Občanské sdružení DEAI/setkání

zveřejňuje výzvu k podání uměleckých projektů určených k realizaci v galerii Školská 28 a Otevřených ateliérech Praha Dolní Počernice.

K realizaci projektů českých a zahraničních umělců, které vyžadují dlouhodobější přípravu a studiové zázemí, je možné propojení s programem Otevřené Ateliéry v Praze-Dolních Počernicích, který nabízí možnost využití 3 ateliérů v objektu bývalé zámecké oranžérie. Záměr o využití ateliéru lze zakomponovat přímo do návrhu projektu.

Více informací o programu a realizovaných aktivitách na Školská 28 / Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice na:

www.skolska28.cz
www.openstudios.info

Projekty musí respektovat obsahovou náplň a funkční omezení prostoru.

Výběrová komise

Projekty budou doporučeny k realizaci pětičlennou výběrovou komisí složenou z odborníků v příslušné oblasti.

Podmínky

Vybraným projektům bude dle individuálních potřeb typu projektů po vzájemné dohodě poskytnuty fyzické prostory, organizační podpora při realizaci a propagace.

Termín a náležitosti k podání návrhů

Návrhy musí obsahovat stručný popis projektu, údaje o realizovaných aktivitách předkladatele, obrazovou nebo jinou dokumentaci, případně s doporučujícím dopisem.

Uzávěrka pro podání je 20. října 2006. Návrhy je možné doručit osobně po-pá od 13-17h do Komuničního prostoru Školská 28 nebo poštou na adresu DEAI/ setkání (KP Školská 28), Dlouhá 33, 110 00 Praha 1. Obálku označte „2007“.

Projekty lze konzultovat s Danou Recmanovou nebo Janem Bartošem e/mailem nebo osobně po předchozí dohodě.

Kontakt: skolska28[at]skolska28.cz, tel. (+420) 731 150 179

Komunikační prostor Školská 28 je provozován o.s. DEAI/setkání ve spolupráci s Linhartovou nadací za podpory hl. m. Prahy. Výstavní program byl v roce 2005 a 6 realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

http://www.skolska28.cz/cz/06/09vyzva-call2007.php

7.9.2006