, 29. 11. 2023 ~ , 15. 2. 2024

What´s inside of what?

Tomáš Ullrich

Galerie Ahoj Nazdar Čau, vitrínky, Liberec, výstava

Díváme se na objekt v galerijním kontextu, uvnitř něhož se samotná galerie nachází. Namísto rámujících fabionů galerie, zastřešujících ono umělecké dílo, samotné dílo galerii pohlcuje. Dále se díváme do kompaktního prostoru druhé části galerie, uvnitř kterého se nachází prostor téměř neuchopitelný. Co je uvnitř a co je vně a čeho?

   Pozorovatel je konfrontován s objektem, jenž je vystaven v galerii, ale galerie zde není, respektive je pomyslně schovaná v objektu. Pozorovatel si tak nemůže být jist, respektive se jen domnívá, jestli ona galerie v objektu skutečně je.

 Celek reaguje na specifický charakter výstavního prostoru. Ve dvou empiricky stejných výstavních vitrínách jednotlivá díla s prostory pracují a zároveň jimi manipulují; mění jejich měřítka i povahu, převrací je naruby, zapojují lidskou domýšlivost a z výstavního prostoru činí vystavený prostor.

Tomáš Ullrich je studentem Architektury a urbanismu na Technické univerzitě v Liberci a ve své volné tvorbě se soustředí na pomezí reality a digitálního prostředí a pracuje zejména se světlem a hmotou.

3.12.2023