, 7. 3. 2007

ZDENĚK PEŠÁNEK

VŠUP / UMPRUM, Praha, nezařazeno

Zdeněk Pešánek (1896 – 1965) je v celém světě uznáván jako nedoceněná postava české i světové meziválečné avantgardy, jako tvůrce, který se věnoval otázkám kinetického multimediálního umění s pozoruhodnou soustavností a realizoval ve své době bezesporu nejvíce prací tohoto typu.Zdeněk Pešánek (1896 – 1965) je v celém světě uznáván jako nedoceněná postava české i světové meziválečné avantgardy, jako tvůrce, který se věnoval otázkám kinetického multimediálního umění s pozoruhodnou soustavností a realizoval ve své době bezesporu nejvíce prací tohoto typu. Pešánkův přínos je spatřován především v přímém interaktivním naprogramování kinetické skladby z klávesnice, v koncepci světelného urbanismu a multimediálních slavnostních představení , v originálních světelně kinetických plastikách z prosvětlovaných tvarů. Vytvořením vůbec první veřejné kinetické plastiky na světě (Edisonova transformační stanice) a používáním neonu jako uměleckého výrazového prostředku Pešánek předběhl vývoj umění nejméně o třicet let. Už tato skutečnost sama o sobě mu zajišťuje významné místo ve světových dějinách umění minulého století. Pozice této legendy meziválečné avantgardy mezi evropskými průkopníky kinetického umění je v mnoha ohledech specifická. Na rozboru základních etap jeho tvorby připomeneme nejen jeho podnětnou roli v rozšiřování konceptů audiovizuální syntézy, programování, interaktivity a globalizace, ale především ambivalentní způsob Pešánkova výtvarného myšlení a archetypální charakter jeho obraznosti.
Jiří Zemánek (1953) vystudoval dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako historik umění působil v několika státních galeriích, naposledy v Národní galerii v Praze (1992 – 2000), kde byl mj. hlavním kurátorem první Pešánkovy retrospektivy (1996 – 1997). Zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména akčním a zemním uměním, kinetickým uměním a uměním nových médií. V posledních letech se soustřeďuje na interdisciplinární projekty: zajímají ho přesahy umění do oblasti ekologie a spirituality, otázky proměny paradigmatu a integrální kultury, která by překlenula dichotomii mezi současnou technickou civilizací a přírodou.

česky, vstup volný

http://www.ciant.cz

8.2.2007