, 14. 6. 2007

ZRUŠENA!!! Fotozóna #6: Tomáš Pospěch : Nový dokument

, nezařazeno, projekce

Z důvodů nečekaných cestovních potíží je f #6 zrušena. Náhradní termín bude oznámen.

Trendy v současné středoevropské fotografii
Šestý z cyklu komponovaných pořadů věnovaných fotografii a technickým obrazům.Trendy v současné středoevropské fotografii
Šestý z cyklu komponovaných pořadů věnovaných fotografii a technickým obrazům.

Komentovaná projekce představí práce autorů ze střední Evropy využívajících konceptuálních forem nového dokumentu ve fotografii (např. Viktor Szemzö, Anna Fabricius, Lucia Nimcová, Daniela Dostálková, Rafal Milach, Jakub Dambrowski). Promítání: Výběr z animované tvorby FMK UTB ve Zlíně.

Tomáš Pospěch /*1974/, fotograf a historik umění je činný také jako pedagog, kurátor, teoretik a publicista v oblasti výtvarného umění. Byl autorem nebo spoluautorem řady výstav (např. Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století v Muzeu umění v Olomouci, Marginální architektura, Mezinárodní festival Lodz nebo Jindřich Štreit, Slovenská národní galerie Bratislava). Připravil a textem opatřil také řadu fotografických publikací a monografií (například Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného; Jindřich Štreit: Fotografie 1965 – 2005, Devátá sklizeň aj.), Vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vede nakladatelství DOST.

12.6.2007