, 24. 4. 2024 ~ 16. 6. 2024

Ztracený prostor

Klaudia Kiercz –Długołęcka

Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, výstava

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. Ve Varšavě v současnosti žije a tvoří. Vystudovala politologii, ale studovala i Právnickou fakultu na Varšavské univerzitě a později i Fakultu grafického designu na Akademii ve Varšavě. Grafickému designu a ilustraci, zejména knižní, se věnuje i profesionálně. Umělecky se ovšem nejvíce prosazuje v práci s prostorem. Tvoří instalace, prostorové objekty a intermediální realizace. Vede Institut mediálních umění profesora Ryszarda Winiarského na Akademii výtvarných umění ve Varšavě.

Umění Kiercz Długołęcke je dlouhodobě soustředěné na vnímání prostoru prostřednictvím pozorování zjednodušených reprezentací architektonických forem. Autorka pracuje s odkazy již neexistujících Štetlů, malých měst se silnou židovskou populací, a to zejména ve střední a východní Evropě, nicméně vyskytujících se i v jiných částech světa. Inspiraci pro svou tvorbu hledá často až ve středověku, kde lze, zejména v Polsko-litevské unii či Rumunsku, hledat prapůvod oněch židovských Štetlů. Specifické oblasti, uzavřené od okolního světa, tehdy charakteristické chasidským judaismem a používáním výhradně jidiš, jsou pro autorku bazální oblastí k uměleckému výzkumu, zejména formou prostorových instalací doplněných velkoplošnou kresbou či grafikou. Práce Kiercz Długołęcke má mezinárodní přesah a je hybatelem v uměleckém působení při hledání historických kontinuit a kontextů v návaznosti na další kompletně uzavřené oblasti současného světa. Autorčina realizace připravovaná pro prostory barokní valašskomeziříčské Sýpky může být navíc silným mementem na poměrně velkou ži

23.4.2024