Saharský písek a nové jlbjlt:
ztížené podmínky rekognice žádající si obnovu hesla. Děkujeme!