4AM Fórum pro architekturu a média

4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. V tomto mezioborovém rámci jsou za účasti odborné i široké veřejnosti formou otevřených diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a související problémy a otázky. 

Od podzimu 2014 provozuje 4AM kulturní prostor s kavárnou PRAHA/Fórum pro architekturu a média na Husově 18 v Brně. 

FB: PRAHA/Fórum pro architekturu a média

Husova 18a, Brno, Česká republika