Dům U Jonáše

Dům U Jonáše je využíván Východočeskou galerií v Pardubicích pro konání výstav výtvarného umění. Funguje zde také Tvůrčí atelier, který nabízí široké spektrum doprovodných programů, od kurzů a workshopů po aktivity věnované probíhajícím výstavám v rámci celoživotního vzdělávání.

Východočeská galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953. Své sídlo nalezla na
pardubickém zámku, výstavní činnost rozšířila v roce 1972 do Domu U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Od roku 2001 se zřizovatelem VČG stal Pardubický kraj. Je galerií muzejního typu a její sbírku tvoří téměř 18 tisíc sbírkových předmětů – obrazů, kreseb, grafických listů, plastik, fotografií a negativů. 

Výstavní program je zaměřuje na prezentaci prací škol, retrospektivní výstavy uměleckých osobností, představení architektury a designu. 

Dochovaná část budovy Domu U Jonáše zachycuje stav před velkým požárem v r. 1538, dochována je unikátní sklípková klenba v přízemí.

Pernštýnské náměstí 50, 530 02, Pardubice, Česká republika
466 501 897